Välkommen till Tyréns GeoBIM Portal!

GeoBIM - Det moderna BIM-verktyget för undermarksbyggande

Med GeoBIM samlar du in, analyserar och publicerar alla informationsmängder kopplade till geoteknik, geohydrologi, miljögeoteknik, bergteknik och geofysik.


Varför GeoBIM?

GeoBIM hjälper dig att samla in, strukturera och lagra Geoteknikrelaterade data i en gemensam databas för ditt projekt eller din organisation. Informationen tillgängliggörs via en intuitiv webkarta och kan laddas hem till olika format beroende på hur och i vilket program som du vill nyttja informationen. Genom att säkerställa tillgången till aktuella och kvalitetssäkrade data möjliggör du att exempelvis  beräkning, geomodellering, projektering och visualisering kan utföras effektivt och med bästa möjliga data. Detta sparar pengar i ditt projekt och minskar risken för att kostsamma fel uppstår vid byggnationen.

GeoBIM är förutsättningen för en heltäckande geomodell. Analysera geoteknik, bergteknik, miljögeoteknik, geofysik och geohydrologi i en och samma modell och utnyttja den fulla potentialen i dina insamlade data!

Tyréns erbjuder GeoBIM som en hyrtjänst i molnet från 1995 kr/månad.


Du får gärna prova själv!

Registrera dig här! Du får då tillgång till ett testkonto för att kunna testa vårt demoprojekt som innehåller Webkarta, Viewer och 3D-modell m.m.

Vad erbjuder GeoBIM

GeoBIM-konceptet är skalbart och modulbaserat där du själv kan avgöra vilka delar som passar just ditt projekt eller din organisation:

GeoBIM-databasen - En skalbar databas i molnet som innehåller alla dina data

Webkarta - En levande Webkarta ger dig en god överblick över samt tillgång till dina data

Webviewer - En möjlighet till att granska data in i minsta detalj

3D-modell - En 3D-modell som visar dina data i dessa rumsliga kontext samt med möjlighet att addera ytterligare informationsmängder

Realtidsvisualisering - En högkvalitativ realtidsvisualisering av dina data med hjälp av Tyréns spelmotor TyrEngine

Tjänster - Exempelvis  geoundersökningar i fält, utredningar, projektering, geomodellering och GeoBIM-samordnin


Titta på några filmer

I vårt galleri har vi sammanställt filmer som förklarar GeoBIM-konceptets innehåll:

Se våra filmer
;