Välkommen till Tyréns GeoBIM Portal!

GeoBIM - Det moderna BIM-verktyget för undermarksbyggande

GeoBIM används för att samla in, analysera och publicera all information relaterad till geoteknik, geohydrologi, miljögeoteknik, bergteknik och geofysik.


Vad menar vi med GeoBIM och varför?

GeoBIM hjälper dig att samla in, strukturera och lagra geoteknikrelaterade data i en gemensam databas för ditt projekt eller din organisation. Informationen görs tillgänglig via en intuitiv webbkarta och kan laddas ner till olika format beroende på hur och i vilket program du vill använda informationen.

Genom att säkerställa tillgång till aktuell och kvalitetssäker data möjliggör du bland annat att beräkning, geomodellering, design och visualisering utförs effektivt och med bästa möjliga data. Detta sparar pengar i ditt projekt genom att minska risken för kostsamma fel under byggfasen.

GeoBIM är förutsättningen för en heltäckande geomodell där du kan analysera geoteknik, bergteknik, miljögeoteknik, geofysik och geohydrologi i en och samma modell och utnyttja den fulla potentialen i dina insamlade data!

Tyréns erbjuder GeoBIM som en hyrtjänst i molnet från 3000 kr/månad.


GeoBIM Portalen innehåller massor med funktioner!

Klicka på knappen till höger och spana in alla funktioner som finns i GeoBIM Portalen!

Se en film som beskriver GeoBIM konceptet!

På den här sidan kan du se på en Youtube-film som förklarar hela GeoBIM konceptet, samt titta på bilder i vårt bild galleri.

Titta på filmen!

Registrera dig gratis!

Registrera dig för ett gratis testkonto! Du får då tillgång till ett testkonto för att testa vårt demoprojekt som innehåller en webkarta, visningsprogram och 3D-modell m.m.

;